Enquestes

 • 08/05/2014

  Quin és l'objectiu del nou Model d'Atenció no Presencial aprovat pel Govern?

  • Millorar els serveis sanitaris per mitjà de les TIC

   6.41%

  • Estalviar reduint les visites presencials i la plantilla mèdica

   89.74%

  • No ho sé

   3.85%

 • 17/04/2014

  Estaries d'acord en sancionar el mal ús dels serveis sanitaris com ha proposat l'OMC?

  • 46.67%

  • No

   48.0%

  • No ho sé

   5.33%

 • 03/04/2014

  La causa principal de l'augment sostingut de les llistes d'espera és:

  • La retallada en pressupost, recursos i professionals sanitaris

   52.78%

  • L'interès polític per afavorir la sanitat privada

   40.74%

  • L'augment i l'envelliment de la població

   6.48%

 • 20/03/2014

  Aproves la creació d’un nou ens per gestionar la sanitat pública de Lleida?

  • 22.68%

  • No

   70.1%

  • No ho sé

   7.22%

 • 06/03/2014

  Reps les radiografies informades de forma habitual?

  • Sí, sempre

   9.09%

  • No, només si ho demano a la sol·licitud

   47.47%

  • No, encara que ho demani

   43.43%

 • 20/02/2014

  Disposes de l’equipament adequat per a la pràctica correcta de la telemedicina?

  • 8.0%

  • No

   92.0%

 • 06/02/2014

  La laboralització del personal estatutari milloraria l'eficiència del sistema?

  • 29.25%

  • No

   67.92%

  • No ho sé

   2.83%

 • 23/01/2014

  Comparteixes la decisió del CatSalut de prohibir l'ús, la promoció i la venda de cigarretes electròniques als centres de la xarxa sanitària pública?

  • 69.23%

  • No

   30.77%

 • 08/01/2014

  Què li demanes al 2014?

  • Un nou conseller de Salut

   35.82%

  • Recuperar part del poder adquisitiu perdut

   28.36%

  • Incrementar els pressupostos de Salut

   30.6%

  • Altres

   5.22%

 • 19/12/2013

  L’increment d’un 5,3% de la mortalitat a Catalunya l’any 2012, segons dades oficials d’Idescat, es deu a:

  • La incidència de la crisi econòmica

   8.89%

  • Les retallades sanitàries

   77.78%

  • És una dada aleatòria sense causa concreta

   2.22%

  • No ho sé

   11.11%