Pàgines

 • Afilia't

  La força dels metgesMetges de Catalunya (MC) és el sindicat de referència per als facultatius catalans. Cap altra organització defensa el...

 • Agrupacions professionals

  Les agrupacions professionals estan formades per grups d'afiliats d'àmbits específics d'una especialitat o d'un col•lectiu que supera l'à...

 • Assemblea general de compromissaris

  L'Assemblea general de compromissaris és l'òrgan de control del sindicat entre congressos que es convoca anualment de manera ordinària. É...

 • Assemblees territorials

  Les assemblees territorials són l'òrgan de gestió i de representació que agrupa els afiliats en atenció al domicili del seu lloc de treba...

 • Avís legal

  Aquest lloc web i el domini www.metgesdecatalunya.cat és propietat de METGES DE CATALUNYA (MC), amb domicili social al carrer del Consell...

 • Benvinguda

  Em complau donar-te la benvinguda al web de Metges de Catalunya (MC). Som el sindicat mèdic més antic d’Europa, però alhora volem ser el ...

 • Comissió Permanent del Consell Executiu

  La Comissió Permanent del Consell Executiu està formada pel president, el vicepresident, el secretari general, el vicesecretari general, ...

 • Consell Executiu

  El Consell Executiu és l'òrgan de govern del sindicat entre assemblees i s'encarrega de fixar les directrius i les estratègies de la polí...

 • Contacte gabinet

  Contacte de premsapremsa@metgesdecatalunya.cat        Telèfon: 93 265 11 77 ext. 5Fax: 93 265 39 71Secretària de Comunicació: Elisa de Fr...

 • Estatuts

  L'Assemblea General de Metges de Catalunya (MC) aprova el 19 de febrer de 2008 l'actualització dels Estatuts del sindicat per adaptar l'o...