Inscripció - Comunica't amb impacte. Aprèn a parlar en públic

Omple les dades del formulari per inscriure’t a l’activitat formativa.

Dades personals

Dades laborals

Fundació Metges informa de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal, degudament inscrit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, al qual s'incorporaran les dades que ens ha facilitat, conjuntament amb les que se n'obtinguin de la documentació lliurada per l'interessat per a la necessària prestació dels serveis i les que l'entitat pugui obtenir de registres públics o altres fonts legalment admeses. Aquest fitxer, el responsable del qual és Fundació Metges, té com a finalitat permetre a Fundació Metges la gestió eficaç de les relacions contractuals i la informació i prestació dels seus serveis. Les dades personals incorporades al fitxer estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per a preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a les mateixes, d'acord amb els nivells de seguretat legalment demandats. L'interessat pot exercir els drets d'informació, accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en el seu cas, en els termes legalment establerts. Per a l'exercici d'aquests drets pot dirigir-se a Fundació Metges, C/ Consell de Cent, 471-475, escala B, entresòl 3a, 08013 Barcelona.