Pàgines

  • Serveis jurídics

    Metges de Catalunya (MC) ofereix a tots els seus afiliats un servei jurídic propi capacitat per resoldre qualsevol conflicte de caràcter ...

  • Serveis jurídics externs

    Els afiliats de Metges de Catalunya (MC) tenen a la seva disposició els serveis professionals complementaris de gabinets jurídics i econò...